Trắc nghiệm phân biệt tính từ và trạng từ tiếng Anh

“Homely”, “timely” hay “shapely” là tính từ hay trạng từ? Hãy làm bài tập dưới đây để ghi nhớ.

Trắc nghiệm phân biệt tính từ và trạng từ tiếng Anh

Theo Using English

Source :https://vnexpress.net/giao-duc/trac-nghiem-phan-biet-tinh-tu-va-trang-tu-tieng-anh-3879773.html

® Copyright of authors and sources is cited by the newspaper.