‘Hai Phượng’ của Ngô Thanh Vân trình chiếu tại Mỹ

Phim hành động cuối cùng của đả nữ Việt sẽ khởi chiếu tại Mỹ từ tháng 3, ngay sau khi phát hành ở quê nhà. 

Source :https://ngoisao.net/hau-truong/hai-phuong-cua-ngo-thanh-van-trinh-chieu-tai-my-3880089.html

® Copyright of authors and sources is cited by the newspaper.