Mỹ nhân 3 lần từ chối lời yêu của Tô Hữu Bằng

Khiến trái tim ‘Ngũ A Ca’ rung động nhưng Cao Lộ chối từ vì thấy anh không phù hợp. 

Source :https://ngoisao.net/hau-truong/my-nhan-3-lan-tu-choi-loi-yeu-cua-to-huu-bang-3880258.html

® Copyright of authors and sources is cited by the newspaper.